Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

dr Andrzej Klaudel

I   Działalność zawodowa

- po uzyskaniu dyplomu lekarza w 1952 roku (Lubelska Akademia Medyczna)  został  skierowany  do  służby  wojskowej  na  okres  blisko  5  lat.  W  tym  czasie  wielokrotnie  zmieniał  miejsce  pobytu  , co  nie  stwarzało  możliwości  pogłębiania wiedzy  i  doskonalenia  zawodowego

 -  po przeniesieniu  do    Katowic  rozpoczął  specjalizację  - jako wolontariusz  w oddziale  laryngologicznym  Szpitala  Klinicznego nr 4, po kierunkiem  doc. W. Piaseckiego. 

 - I  stopień  specjalizacji  w  dziedzinie  otolaryngologii  uzyskał w  1957 r.

 - po zwolnieniu   z  wojska w  1957  r.  rozpoczął pracę  w Poradni  Laryngologicznej  w  Świętochłowicach, pracując  także  w  Pogotowiu  Ratunkowym  i   konsultując  pacjentów Szpitala  Dziecięcego w  Świętochłowicach. Jednocześnie  kontynuował  specjalizację  II  stopnia  w  Klinice Laryngologii, pod kierunkiem  prof. Wacława  Kuśnierczyka.

- II  stopień  specjalizacji w dziedzinie  otolaryngologii  uzyskał  w  1962 r. 

- w  okresie  1.06.1962 r. – 31.01.1998 r.  /a  więc przez  blisko  36 lat/, był  ordynatorem  oddziału laryngologicznego  Szpitala Miejskiego  w Zawierciu, sprawując  także  fachowy  nadzór  nad miejscowymi  poradniami laryngologicznymi.

-  w  1998  r.  przeszedł  na  emeryturę

 

II. Działalność naukowo – szkoleniowa

- autor i współautor  7  prac ogłoszonych drukiem

- kierownik specjalizacji I°  i  II° dziesięciu lekarzy

- autor  pracy  przedstawionej  podczas XXVIII  Zjazdu  Otolaryngologów Polskich w  Katowicach pt.: „Zachowanie  się  krzywej  EKG, ciśnienia tętniczego krwi  i  tętna  u  chorych  po podaniu  scophedalu  w  zabiegach  laryngologicznych „

 

III Działalność w Towarzystwie Otorynolaryngologów

- członek Towarzystwa od .........................

- wielokrotnie prezentował prace  podczas zebrań naukowo – szkoleniowych Oddziału 

-  organizator  zebrania  naukowo-szkoleniowego  Towarzystwa  w  Zawierciu , podczas którego  omawiano leczenie  torbieli  szczęki.

- pomimo  przejścia  na  emeryturę aktywny  uczestnik  wszystkich zebrań  naukowo-szkoleniowych  Oddziału  Śląsko-Opolskiego  PTORL  

 

IV  Udział w organizacjach społecznych, samorządowych i innych:

..................................................................................................................

.................................................................................................................

 

V Wyróżnienia i nagrody

- odznaka  za  wzorową  pracę  w Służbie Zdrowia   -  1958  r.