Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

Dr n. med. Bogdan Kochanowski

Dr n. med. Bogdan Kochanowski

Dr Bogdan Kochanowski urodził się w 1935 roku we Lwowie. Studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej uzyskując w 1960 roku dyplom lekarza. W latach 1961 - 1969 zatrudniony był w Oddział Laryngologii Szpitala Górniczego w Bytomiu, gdzie w 1964 roku uzyskał I stopień, a w roku 1968 - II stopień specjalizacji w zakresie laryngologii. Od 1969 do 1981 roku pracował w Klinice Laryngologii w Zabrzu. Pracę doktorską na temat: „Analizy objawów otologicznych w zniekształceniach kręgosłupa szyjnego a angiografia tętnicy kręgowej” obronił w 1973 roku. Od 1974 pełnił funkcję zastępca Kierownika Kliniki Laryngologii w Zabrzu. Następnie objął stanowisko Ordynatora Oddziału Laryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, które pełnił do 2001 r. , będąc równocześni konsultantem wojewódzkim dla województwa opolskiego. Pod Jego kierunkiem 11 lekarzy uzyskało specjalizację z zakresu laryngologii: 6 – I stopnia, 9 – II stopnia . Od 1962 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, a w latach 1977-1981 był sekretarzem Zarządu Oddziału Śląskiego-Opolskiego. Laur Śląskiej Laryngologii został wręczony panu Doktorowi podczas zebrania naukowo-szkoleniowego Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL w dniu 31 maja 2012 roku.