Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

dr Irena Dernes-Wilczek

- urodzona 24.05.1929.

- luty 1955 - dyplom Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej 

- do września 1955 praca w Przychodni Rejonowej

- od października 1955 praca na Oddziale Laryngologii Szpitala nr 1 w Bytomiu

- 1962 – I stopień specjalizacji

- od 1962 praca na Oddziale Laryngologii Szpitala Górniczego w Bytomiu jako zastępca ordynatora (ordynatorem był dr med. Stanisław Stawiński)

- 1964 – II stopień specjalizacji

- od 1966 regularne szkolenia z zakresu onkologii laryngologicznej w Klinice Laryngologii w Zabrzu pod kierunkiem Profesora Wacława Kuśnierczyka, a także dwutygodniowe kursy doskonalące z tego zakresu w klinikach w Warszawie (1966,1967,1974), Poznaniu (1968, 1973), Krakowie (1970) i Lublinie (1972)

- lata 70-te – wprowadzenie operacji onkologicznych na Oddziale Laryngologii Szpitala Górniczego, który w ten sposób został pierwszym oddziałem spoza klinik w województwie, zajmującym się onkologią laryngologiczną; praca w Poradni Onkologicznej Szpitala Górniczego; współpraca z Instytutem Onkologii w Gliwicach

- 1977-1980 – praca na Oddziale Laryngologii zespołu klinik Fridrichsheim w Berlinie (NRD) – operacje onkologiczne, konsultacje na pozostałych oddziałach, dyżury nadzorcze

- od 1981 – kierownik Przychodni Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bytomiu

- kierownik specjalizacji 5 lekarzy 

- odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Zasłużony dla Województwa Katowickiego”.