Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

dr n. med. Jan Jarzębski

Dr n. med. Jan Jarzębski urodził się 16. 12. 1921 r. w Piotrkowie Trybunalskim w patriotycznej rodzinie inteligenckiej. Do szkoły powszechnej oraz gimnazjum, które ukończył w 1939 r., uczęszczał w Grodzisku Mazowieckim. W 1941 r. rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Chemicznej II stopnia w Warszawie. Warunki okupacji sprawiły, że w 1943 r. musiał podjąć pracę fizyczną jako przetokowy na stacji Warszawa Zachodnia Osobowa, a edukację kontynuował na tajnych kompletach, kończąc ją złożeniem ostatnich egzaminów maturalnych w czerwcu 1944 r.

Od 1940 r. do zakończenia wojny czynnie uczestniczył w ruchu oporu, będąc członkiem Armii Krajowej. W 1945 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1 października 1948 r. — jeszcze bez dyplomu — podjął pracę na stanowisku młodszego asystenta Kliniki Otolaryngologii, kierowanej przez Profesora Aleksandra Zakrzewskiego. Dyplom lekarza uzyskał 10 stycznia 1951 r.

Nakazem pracy przeniesiony został na Śląsk i 15 lutego 1951 r. rozpoczął pracę w Klinice Laryngologii w Zabrzu. Uzyskał tam stopień doktora medycyny po obronie pracy pt.: Stan górnych dróg oddechowych w krzemicy płuc.

W lutym 1953 r. został powołany do wojska, po czym objął stanowisko ordynatora Oddziału Laryngologii 106 Wojskowego Szpitala w Gliwicach.

Pracując tam uzyskał I stopień specjalizacji z laryngologii we wrześniu 1953 r. oraz II stopień specjalizacji w czerwcu 1955 r.

W 1954 r. do Szpitala Wojskowego w Gliwicach przybyła delegacja Wydziału Zdrowia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koźlu z prośbą, aby wojsko pomogło zabezpieczyć specjalistyczną opiekę laryngologiczną dla ludności powiatu kozielskiego. Po wyrażeniu aprobaty przez władze wojskowe jak i uzyskaniu zgody samego zainteresowanego w dniu 1 października 1954 r. podpisano umowę o dodatkowej pracy dr Jarzębskiego. Praca ta obejmowała zarówno prowadzenie Poradni Laryngologicznej jak i konsultacje specjalistyczne w szpitalach w Koźlu i w Kędzierzynie. Po przejściu do rezerwy w lipcu 1957 r. dr Jarzębski, mieszkając nadal w Zabrzu, dojeżdżał do Koźla pracując i organizując nowo powstający w szpitalu kozielskim Oddział Laryngologii. W grudniu 1957 r. przeprowadził się wraz z rodziną do Koźla.

Oddział Laryngologii w Koźlu został otwarty w styczniu 1958 r.

Dr n. med. Jan Jarzębski pełnił obowiązki ordynatora Oddziału Laryngologii w Koźlu przez 33 lata, do 1991 r.

Przez jego oddział w tym czasie przewinęło się około 18 tysięcy pacjentów. Wielu z nich do dzisiaj zawdzięcza Panu Doktorowi Jarzębskiemu zdrowie i życie.

Niezwykle subtelny i delikatny w obejściu, umiał jednać sobie pacjentów i współpracujących z nim lekarzy. Był prawdziwym humanista, a swą wiedzą i ogromnym doświadczeniem ogólnolekarskim dzielił się nader często z młodszymi kolegami. W trudach pracy pomagała mu żona - dr med. Krystyna Jarzębska, również specjalista II stopnia z laryngologii.

Zakres pracy dr Jarzębskiego po przybyciu do Koźla stale powiększał się, obejmując poza szpitalem Poradnię Laryngologiczną w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie, a później również w Blachowni Śląskiej, a także Poradnię Laryngologiczną w Kędzierzynie, należącą do Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach.

O trudnościach i ogromnych potrzebach Opolszczyzny w zakresie opieki laryngologicznej w tamtych latach świadczy pismo Wydziału Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu do Wydziału Zdrowia Prezydium PRN w Koźlu, stwierdzające, że dwóch specjalistów z zakresu laryngologii nie będzie na terenie powiatu kozielskiego w pełni wykorzystanych i zalecające, by jeden z nich objął swoja opieką pacjentów z powiatów strzeleckiego, głubczyckiego, prudnickiego i krapkowickiego.

Jako ordynator Oddziału Laryngologii w Koźlu dr n. med. Jan Jarzębski wyspecjalizował 11 lekarzy na I i II stopień specjalizacji z laryngologii.

Opublikował także w tym okresie 10 prac naukowych w specjalistycznej prasie medycznej, uzyskując za nie bardzo wysokie oceny.

Dr n. med. Jan Jarzębski w swoim bogatym życiu został uhonorowany i wyróżniony licznymi medalami i odznaczeniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu  Odrodzenia  Polski,   Krzyżem  Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Niepodległości, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Odznaka Honorową-Zasłużonemu Opolszczyźnie, Medalem Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Medalem Za Zasługi Dla Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Pan dr n. med. Jan Jarzębski zmarł 26 lipca 2005 r.