Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

Dr n. med Jan Stolaronek


Dr n. med Jan Stolaronek Dr Jan Stolaronek, urodzony w 1943 roku, studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej, uzyskując w 1967 roku dyplom lekarza. Po odbyciu stażu podyplomowego w Szpitalu Miejskim w Tychach, został zatrudniony na stanowisku asystenta oddziału chirurgicznego. Jako stypendysta rozpoczął specjalizację w Klinice Laryngologii w Katowicach W latach 1971-1975 pracował w Oddziale Laryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Tychach i przez kolejne 5 lat jako wolontariusz w Klinice Laryngologii w Katowicach. Specjalizację I stopnia w zakresie laryngologii uzyskał w 1972 r., II stopnia w 1975 r. W kolejnych latach pracował w Klinice Laryngologii Wieku Rozwojowego oraz w III Klinice Laryngologii w Katowicach – Ochojcu, pod kierunkiem prof. Łępkowskiegto, uzyskując w 1983 roku stopień doktora nauk medycznych. Odbył liczne szkolenia z mikrochirurgii ucha , między innymi w Klinice Laryngologii Pomorskiej AM w Szczecinie. W czasie pracy klinicznej brał czynny udział w organizacji kursów z otochirurgii. W 1980 roku doktor Stolaronek opublikował pierwszą w Polsce pracę opisującą przypadek gruźlicy ucha środkowego. W 1994 roku objął stanowisko ordynatora Oddziału Laryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. Pod jego kierunkiem 10 lekarzy uzyskało I stopień specjalizacji, a 9 lekarzy - II stopień specjalizacji z zakresu laryngologii. Dr Jan Stolaronek szczególnie podkreśla rolę dobrego nauczyciela w edukacji lekarzy, sam miał możliwość przez wiele lat doświadczać tego u boku prof. A. Łępkowskiego. Powszechnie ceniona przez Koleżanki i Kolegów jest życzliwość Pana Doktora i chęć niesienia pomocy, na którą zawsze mogą liczyć. Laur Śląskiej Laryngologii został wręczony panu Doktorowi podczas zebrania naukowo-szkoleniowego Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL w dniu 23 kwietnia 2012 roku.