Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

dr n. med. Janina Lidia Filipczyk

dr n. med. Janina Lidia Filipczyk

Dr Janina Lidia Filipczyk studiowała na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu otrzymując w 1959 roku dyplom lekarza. Wkrótce potem podjęła pracę w Oddziale Laryngologii Szpitala Miejskiego nr 1 w Katowicach – Bogucicach. Specjalizację II stopnia w zakresie laryngologii uzyskała w 1967 roku. W kolejnych latach pracowała jako wolontariusz w Klinice Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a także w Obwodowej Poradni Laryngologicznej przy Hucie Baildon. Pracę naukową poświęciła tematyce wpływu hałasu na narząd słuchu w warunkach narażenia zawodowego. W 1974 roku obroniła pracę doktorską na temat: „Zachowanie się czasowego ubytku słuchu u pracowników narażonych na działanie hałasu przemysłowego”. Umiejętności zawodowe zdobywała m. in. pod kierunkiem prof. prof. T. Ceypka, W. Kuśnierczyka, A. Łępkowskiego oraz K. Szymczyka. Od wielu lat pracuje w lecznictwie otwartym w Katowicach. Znana jest jako osoba bardzo pogodna, życzliwa wobec wszystkich i wspierająca innych lekarzy swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem. Laur Śląskiej Laryngologii został wręczony pani Doktor podczas zebrania naukowo-szkoleniowego Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL w dniu 23 kwietnia 2012 roku.