Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

dr n. med. Maria Błaszczyńska 

I. Działalność zawodowa

- po uzyskaniu dyplomu lekarza w 1959 roku (Śl. Akademia Medyczna) i odbyciu stażu podyplomowego w 1960r. rozpoczęła pracę w Klinice Laryngologii w Zabrzu (początkowo wolontariat, następnie stypendysta Studium  Doskonalenia Zawodowego Lekarzy, a od 1964 roku, a od 1964 roku na stanowisku nauczyciela akademickiego)  

- po przeniesieniu w 1968 roku Kliniki Laryngologii z Zabrza do Katowic kontynuowała tam pracę do 1978 roku, zajmując od 1972r. stanowisko adiunkta Kliniki 

- w 1978 roku zrezygnowała z pracy w Śląskiej Akademii Medycznej, została zatrudniona w Górniczym Zespole Opieki Zdrowotnej – w organizowanym w  Katowicach – Ochojcu Oddziale Laryngologii, na bazie którego powstała później III Katedra i Klinika Laryngologii. Wspólnie z prof. Andrzejem Łępkowskim odegrała pierwszoplanową rolę w utworzeniu i zorganizowaniu oddziału 

- w 1984r. ponownie powróciła do Śląskiej Akademii Medycznej, obejmując stanowisko adiunkta III Katedry i Kliniki Laryngologii w Katowicach – Ochojcu. 

- w 1988 r. przeszła na emeryturę kontynuując do 2003r. pracę w niepełnym wymiarze godzin w III Klinice Laryngologii, zamienionej następnie w Oddział Kliniczny, a w ostatnim okresie w Oddział Laryngologii

- po przejściu na emeryturę  pracuje w niepełnym wymiarze godzin w lecznictwie ambulatoryjnym  w  Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych BE HA PE w Katowicach.

- W 1964r., uzyskała I° specjalizacji w zakresie otolaryngologii  (pod kierunkiem prof. Tadeusza Ceypka)

- w 1967r. – uzyskała II° specjalizacji w zakresie otolaryngologii (pod kierunkiem prof. Tadeusza Ceypka)

 

II. Działalność naukowo – szkoleniowa

- autor i współautor 25 prac ogłoszonych drukiem 

- 13.10.1971r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, po obronie pracy pt. „Badania sialograficzne w diagnostyce schorzeń ślinianek” -  promotor pracy prof. Tadeusz Ceypek

- Kierownik specjalizacji I°  i  II° kilkunastu lekarzy

- organizator i kierownik wielu kursów szkoleniowych dot. diagnostyki i leczenia schorzeń gruczołów ślinowych

- uczestnik wielu kursów doskonalących (m.in. kilkakrotnie Klinika Laryngologii Dziecięcej w Warszawie)

- pobyty szkoleniowe w krajowych ośrodkach klinicznych (Poznań, Gdańsk, Kraków, Wrocław)

 

III. Działalność w Towarzystwie Otorynolaryngologów 

- członek Towarzystwa od 1961r.

- przez sześć kadencji skarbnik Zarządu Śląsko – Opolskiego PTORL

- wielokrotnie prezentowała prace  podczas zebrań naukowo – szkoleniowych Oddziału

 

IV.  Udział w organizacjach społecznych, samorządowych i innych: 

- członek Wojewódzkiej Komisji Lecznictwa Uzdrowiskowego (dwie kadencje)

- delegat na Okręgowy Zjazd   Lekarzy w kadencji  1993r. – 1997r.

- członek Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (w latach 1999 – 2002 członek Zarządu Oddziału Katowickiego)

 

V. Wyróżnienia i nagrody 

- Złoty Krzyż Zasługi – 03.07.1985r.

- Nagroda III stopnia Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w roku 1986/1987 za osiągnięcia dydaktyczne.