Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

Skład Kapituły honorowego wyróżnienia oddziału śląsko – opolskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi w latach 2004 - 2010 

prof. T. Gierek,

prof. A. Łępkowski,

prof.  G. Namysłowski,

prof. J. Pilch,

dr hab. M.Misiołek,

dr n. med. D. Zbrowska - Bielska,

dr n. med. J.Jakubiszyn,

dr n. med. J.Kozakiewicz,

dr n. med. J.Stolaronek,

dr M. Bernacka,

dr J. Brasse ,

dr Z. Michel,

dr B. Odlanicka - Poczobutt.