Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

Kapituła Lauru Śląskiej Laryngologii w latach 2011-2016

Dr Magdalena Bernacka

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bętkowski

Dr hab. n. med. Eugeniusz Czecior

Prof. dr hab. n. med. Tatiana Gierek

Dr n. med. Jerzy Jakubiszyn

Dr n. med. Bogdan Kolebacz

Dr n. med. Jacek Kozakiewicz

Dr hab. n. med. Grażyna Lisowska

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Łępkowski

Dr hab. n. med. Jarosław Markowski

Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Namysłowski

Dr Bożena Odlanicka-Poczobut

Prof. dr hab. n. med. Jan Pilch

Dr hab. n. med. Wojciech Ścierski

Dr n. med. Narcyz Wojtowicz

Dr n. med. Marek Wróbel