Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

 

Oddział Laryngologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

oraz

Oddział Śląsko-Opolski Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów

– Chirurgów Głowy i Szyi

mają zaszczyt zaprosić Państwa na

 

Konferencję Naukowo-Szkoleniowa "Innowacyjne techniki we współczesnej laryngologii"

 

18 października 2016 r. odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Innowacyjne techniki we współczesnej laryngologii".

Konferencja ta będzie bardzo ważnym wydarzeniem dla całego śląskiego środowiska lekarzy – laryngologów, audiologów, foniatrów, neurologów, logopedów i neurologopedów. Program zawiera zarówno wykłady merytoryczne, jak i panele dyskusyjne. Klinika Laryngologii ŚUM w Katowicach jako jedyna w południowej Polsce leczy całkowitą głuchotę metodą implantów ślimakowych. Konferencja będzie podsumowaniem dorobku naukowego i doświadczeń Kliniki z okazji 65 - lecia swojego istnienia. 

Zapraszamy do udziału!

Rejestracja oraz szczegóły dostępne na stronie: www.otolaryngolodzy.katowice.pl