Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

dr n. med. Stanisław Dziewiszek

I.Działalność zawodowa

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie w 1955 roku (studia rozpoczynał w 1949r, jeszcze na Wydziale Lekarskim UJ, a w latach 1950-52 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Brnie), 15.11.1955 do 31.01.1957 - Szpital w Stalowej Woli, 1957-1959 Odział Laryngologii Szpitala w Katowicach-Bogucicach, 1959-1963 Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4 w Katowicach, 1963-1964 Szpital Dziecięcy w Katowicach-Załężu, 1.12.1964 do 31.01.1994 -Ordynator Oddziału Laryngologii w Nysie, organizator ambulatoryjnej opieki laryngologicznej na terenie aktualnego powiatu nyskiego, od lutego 1994 emerytura.

 

II. Działalność naukowo-szkoleniowa

1959 - I stopień specjalizacji z otolaryngologii, 1963 — II stopień specjalizacji z otolaryngologii, 1983 - obrona pracy doktorskiej na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej pt: „Cięcie w załamku małżowiny usznej oraz podwójne podłużne w przewodzie w tympanoplastyce".

 

III. Działalność w Towarzystwie Otorynolaryngologów

Aktywny uczestnik i autor referatów prezentowanych na posiedzeniach naukowo-szkoleniowych Oddziału Śląskiego PTORL, Sekcji Audiologicznej, Onkologicznej, a także Zjazdach Otolaryngologów w kraju i zagranicą.

Autor wielu prac naukowych i publikacji m.in. „Nazewnictwo w tympanoplastyce", „Zależność poziomu słuchu od stanu struktur akustycznych ucha przewodzących dźwięk".

Ta ostatnia, której angielski tytuł brzmiał „Relationship between the shape of the reconstructed tympanic cavity and the postoperative auditory function", przedstawiona została podczas Światowego Kongresu Audiologicznego, a następnie opublikowana w Audiology.

 

IV. Udział w organizacjach społecznych, samorządowych i innych

Przez 20 lat wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału PCK w Nysie, w latach 1969-1970 p.o. kierownika Wydziału Zdrowia w Nysie.

 

V. Wyróżnienia i nagrody

Odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia.