Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

dr. med. Zbigniew Świerczyński

I. Działalność zawodowa

Dyplom lekarski w 1967 roku w Śląskiej Akademii Medycznej. Dwuletni staż podyplomowy w Klinikach Śląskiej Akademii Medycznej (w Zabrzu i Katowicach). Największy wpływ edukacyjny i etyczny na początkującego lekarza miała praca w Klinice Chorób Wewnętrznych, kierowanej przez prof. Kornela Gibińskiego oraz w Klinice Chirurgii w Zabrzu, kierowanej przez prof. Stanisława Szyszkę [140 łóżek ze wszystkimi podspecjalnościami, od kardiochirurgu po chirurgię rekonstrukcyjną]. To wówczas dr Zbigniew Swierczyński asystował „na hakach" nie tylko do ostrego brzucha, lecz także do operacji na otwartym sercu, a nawet do pierwszego na Śląsku przeszczepu nerki. Jednoczesne częściowe zatrudnienie w Katedrze Anatomii Prawidłowej w Zabrzu-Rokitnicy było poświęcone studiom anatomotopograficznym, głównie w zakresie anatomii chirurgicznej głowy i szyi. Było to bardzo przydatne w pracy w Klinice Laryngologicznej w Katowicach, gdzie Laureat w latach 1969-1978 pełnił funkcje asystenta klinicznego. Osobowość Profesora Tadeusza Ceypka, organizatora i kierownika Kliniki do 1974 r., wyznaczała reguły pracy dydaktyczno-naukowej i lekarskiej zespołu, w którym zależności hierarchiczne służyły pokoleniowemu przekazywaniu wiedzy opartej na faktach medycznych. To tam Prof. Tadeusz Ceypek uczył Laureata rzetelności, prof. Wacław Kuśnierczyk (kierownik Kliniki w latach 1974-1979) reguł onkologii laryngologicznej, doc. Andrzej Łępkowski (promotor pracy doktorskiej, późniejszy prof., Kierownik III Kliniki Laryngologii) stawiania hipotez naukowych, a wybitnie uzdolniony i twórczy doc. Jerzy Kuźniarz, nauczał metodologii nauki i najnowszych metod chirurgii ucha środkowego oraz operacji częściowych krtani. Nad wpajaniem wiedzy czuwała wymagająca adj. Maria Błaszczyńska, kierownik specjalizacji. W latach 70. XX wieku katowicka Klinika Laryngologiczna, dzięki staraniom Zespołu, w tym m.in. dr Tatiany Gierek, późniejszego Kierownika Kliniki, została wyposażona w najnowszą aparaturę diagnostyczną i narzędzia chirurgiczne. Było to bez wątpienia ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi młodej kadry naukowo--dydaktycznej. Wielu uzdolnionych pracowników „z Francuskiej" obejmowało w tym okresie stanowiska Ordynatorów oraz Kierowników nowo powoływanych Klinik. W 1978 roku dr Z. Swierczyński objął stanowisko ordynatora na 32-łóżkowym Oddziale Laryngologicznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie. To był żmudny okres wdrażania nowszych laryngologicznych metod diagnostycznych i chirurgicznych w szpitalu ze 100-letnią wiedeńską i polską tradycją lekarską. Dla młodego, trzydziestokilkuletniego laryngologa, był to okres samotności zawodowej i aby temu zaradzić ordynator nawiązał bliskie kontakty zawodowe z Klinikami ORL w Katowicach (prof. Tatiana Gierek, prof. Grzegorz Namysłowski), Kielcach (doc. Jerzy Kuźniarz) oraz „na Banacha" w Warszawie. Szczególnie po przyjacielsku został przyjęty przez Profesora Janczewskiego i jego Współpracowników (dr T. Gożdzik-Żołnierkiewicz, E. Zawiszę, A. Kukwę) i Uczniów (dr A. Krzeskiego i B. Samolińskiego) - późniejszych Profesorów. W ośrodku cieszyńskimi zostały wdrożone nowoczesne procedury w zakresie chirurgii onkologicznej krtani, ślinianek i ucha środkowego. Tam też zostały zorganizowane „beskidzkie" konferencje szkoleniowo-naukowe w ramach działalności Oddziału Śląskiego ORL. W latach 80. XX w. dr Swierczyński zostaje mianowany konsultantem laryngologii na ówczesne województwo bielskie. Funkcja ta pozwoliła na organizację pracowni audiologicznych we wszystkich poradniach laryngologicznych Podbeskidzia.

W 1986 roku dr Swierczyński obejmuje stanowisko ordynatora w Szpitalu Specjalistycznym w Bielsku-Białej, a od 1999 roku na 33-łóżkowym oddziale laryngologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Nowa inwestycja szpitalna, doskonałe wyposażenie w aparaturę diagnostyczną, najnowsze instrumentarium chirurgiczne, dobrze wyszkolony zespół asystentów pozwoliły na wdrożenie wielu kolejnych procedur z dziedziny onkologii laryngologicznej, otochirurgii i rynochirurgii.

 

II.Działalność naukowo-szkoleniowa

-Autor i współautor 23 publikacji ogłoszonych drukiem, kilkunastu abstraktów oraz 4 rozdziałów w książkach medycznych.

-Kierownik specjalizacji w dziedzinie otolaryngologii 23 lekarzy z terenu Podbeskidzia.

-Organizator i współorganizator (od 1978 r.) kilkunastu Konferencji Szkoleniowo-Naukowych „Beskidy", głównie w dziedzinie rynologii i rynochirurgii, początkowo we współpracy z Oddziałem Śląsko-Opolskim ORL. Konferencje lokalne rozszerzyły się w następnych latach na skalę krajową, dzięki pomocy i współpracy z Sekcją Rynologiczną Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, oraz Stowarzyszeniem Rynologia Polska kierowanymi przez wybitnego europejskiego rynologa, prof. Antoniego Krzeskiego.

Uczestnik konferencji naukowych w Madrycie, Rotterdamie, Rzymie, Berlinie, Zurychu, Florencji, Karlshrue.

 

III.Działalność w Towarzystwie Otorynolaryngologów

-Członek Towarzystwa od 1970 roku.

-Członek Zarządu Oddziału Śląsko-Opolskiego ORL [2 kadencje].

-Współorganizator konferencji naukowo-szkoleniowych Oddziału.

-Członek Zarządu Sekcji Rynologicznej PTORL [3 kadencje].

 

IV.Udział w Organizacjach Społecznych i Samorządowych

-Członek Stowarzyszenia, „Rynologia Polska".

-Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia pozarządowego „Bielskie Towarzystwo Nauki i Sztuki (3 kadencje w latach 1998-2007).

 

V.Wyróżnienia i Nagrody

-Laur Śląskiej Laryngologii.

-Statuetka „Amicus Rhinologiae Polonicae".