Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 
Oddział Śląsko-Opolski. Tel (32) 271 74 20

dr Zygmunt Michel

dr Michel Zygmunt

Dr Zygmunt Michel studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej, w 1962 roku uzyskał dyplom lekarza. Po stażu podyplomowycm podjął pracę w Ośrodku Badań Lekarskich przy Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Kopalni Rozbark. W latach 1963-65 był lekarzem i dowódcą kompanii medycznej w Jednostce Wojskowej w Żaganiu. Po odbyciu służby wojskowej podjął pracę w Przychodni Rejonowej nr 7 w Bytomiu oraz w Pogotowiu Ratunkowym. Od 1967 r. do 1972 r. zatrudniony był w Oddziale Laryngologii Szpitala Miejskiego nr 1 w Bytomiu. Specjalizację I stopnia z zakresu laryngologii uzyskał w 1969r., II stopnia w 1972 r. , a dwa lata później w 1974 roku II stopnia w zakresie laryngologii dziecięcej. W 1973r. dr Z. Michel objął funkcję ordynatora oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Szpitala Miejskiego nr 2 w Bytomiu, którą pełnił do czasu przejścia na emeryturę w 2004 roku. W 2009 r. został ponownie zatrudniony w oddziale Otolaryngologii Dziecięcej Szpitala Nr 2 w Bytomiu, pełniąc funkcję zastępcy ordynatora do 2012r. Pracował także jako lekarz kwalifikujący dawców krwi. Pod kierunkiem dr Z.Michela 5 lekarzy uzyskało specjalizację z laryngologii dziecięcej i 4 lekarzy uzyskało specjalizację w zakresie laryngologii. Jest współautorem 14 prac naukowych wygłoszonych na licznych zjazdach i kongresach oraz opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. W latach 2004-2010 był członkiem Kapituły przyznającej Laur Śląskiej Laryngologii , udzielał się aktywnie w Zarządzie Miejskim PCK w Bytomiu, Sekcji Oświaty Zdrowotnej w Bytomiu, Społecznym Komitecie Przeciwalkoholowym. Jest współzałożycielem Klubu Lekarzy Seniora w Bytomiu. Dr Z. Michel otrzymał wiele odznaczeń państwowych, resortowych i samorządowych. Przedmiotem Jego szczególnego zainteresowania są podróże - zwiedził 7 kontynentów świata. Dr Z. Michel nadal wykonuje zawód lekarza, prowadząc specjalistyczną praktykę lekarską. Laur Śląskiej Laryngologii został wręczony panu Doktorowi podczas zebrania naukowo-szkoleniowego Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL w dniu 16 maja 2013 roku.